Pravidla inzerce na webových stránkách Workmarket.eu

Zaměstnavatelům, agenturám a zprostředkovatelům

Uchazečům o zaměstnání

Řešení konfliktních situací

Obecná ustanovení

Finanční vztahy

Využívání materiálů webových stránek

Zpětná vazba

Zaměstnavatelům, agenturám a obchodníkům

 • Vyplňte prosím všechna povinná pole (Lokalita, Profese atd.).
 • V názvech a v popisu inzerátů je zakázáno používat jen velká písmena. V názvech inzerátů je rovněž zakázáno používat vykřičníky, slova jako "Naléhavě", "Pozor" apod.
 • Duplicitní inzeráty nejsou přípustné, tudíž budou zamítnuty a smazány.
 • Stejné a opakující se inzeráty nebudou schválen moderátory. V případě mnoha stejných inzerátů je třeba je přepsat, aby byly unikátně nebo využít placenou službu (PRO inzerce), což vám zajistí zobrazení vašeho inzerátu na hlavní stránce.
 • Jednověté inzeráty, inzeráty skládající se z nesrozumitelných zkratek nebo titulku, který neobsahuje konkrétní údaje, mohou být smazány, protože neobsahují užitečné informace pro uchazeče. Veškerá specifika by měla být uvedena v textu inzerátu. Nabídky odkazující na jiné stránky pro zjištění podrobností budou smazány — administrace portálu nemá možnost kontrolovat a sledovat údaje zveřejňované na internetových stránkách agentur.
 • Agenturám a zprostředkovatelům je zakázáno podepisovat se pseudonymy a zveřejňovat nabídky pod jménem přímého zaměstnavatele. Zprostředkovatelé a agentury, kteří úmyslně zveřejňují nabídky jménem zaměstnavatele, budou varováni. Po třech varováních může být takový "zaměstnavatel" smazán.
 • Personální agentury a zprostředkovatelé by měli vždy zaškrtnout políčko "Agentura". Uchazeči uvedení v omyl si můžou stěžovat, což časem povede k omezení možnosti zveřejnění inzerátů nebo k jejich smazání.
 • Zprostředkovatelé se musí podepisovat svým jménem a příjmením, agentury musí uvádět celý svůj název. Inzeráty podepsané jako "práce", "personální manažer", "manažer" apod., mohou být smazány. Používat pseudonymy, pravidelně měnit kontaktní údaje (skype, e-mailové adresy, telefonní čísla), skrýt svou polohu (VPN, TOR, PROXY) je zakázáno.
 • Ujistěte se, že e-mailová adresa v poli "E-mail" je uvedená správně, aby vás administrace webu mohla v případě potřeby kontaktovat. Inzeráty s nesprávnou e-mailovou adresou mohou být smazány.
 • V případě zablokování prosíme o urychlené zaslání potřebných dokumentů (kopií). Cizí dokumenty a upravené ve Photoshopu nejsou akceptovány. Bez předložení dokumentů je reklamace ignorována.
 • Je zakázáno uvádět placená telefonní čísla bez udání ceny hovoru.
 • V kontaktních údajích (e-mailová adresa, skype, název stránky) je zakázáno používat název "Workmarket" (v libovolné kombinaci), aby u uchazečů o zaměstnání nevznikal mylný dojem, že je inzerát zveřejněn naším jménem. Náš pracovní portál je nezávislý informační zdroj a není přidružen k žádné personální agentuře.
 • Zaměstnavatelům a personálním agenturám jsou k dispozici životopisy uchazečů o zaměstnání.
 • Inzeráty reklamního charakteru (vízové služby zprostředkovatelů, dopravní služby apod.) jsou přípustné pouze na placené bázi na dobu nejméně 10 dnů.
 • Inzeráty, které nesouvisí s tematickým zaměřením portálu, nebo které nejsou konkretizované, budou smazány.
 • Služba placené inzerce (PRO) není nikterak zvýhodněná či chráněná při porušení pravidel, při podezření z podvodu, poskytnutí nepravdivých informací nebo obdržení stížností od uchazečů, a v tomto smyslu se na ní vztahují stejná opatření jako u bezplatných inzerátů.

Uchazečům o zaměstnání

 • Vyplňujte prosím inzeráty přesněji a podrobněji. Pro lepší přehled uvádějte občanství, věk, profesi nebo zkušenost, kontakty pro komunikaci atd.
 • Věnujte pozornost vašemu nadpisu, měl by být informativní a věcný. Podle statistik získávají inzeráty s nadpisem "Hledám práci" menší pozornost než ty s řádně napsaným názvem, kde je uvedeno, o jakou práci má uchazeč zájem. Totéž se týká i samotného popisu, jelikož zainteresované osoby nebudou každému uchazeči volat pro zjištění více informací o něm. Věnujte proto pozornost a čas napsání svého životopisu, snažte se uvést co nejvíce relevantní informace.
 • Není třeba nějak upravovat psaní e-mailové adresy, na webu je implementována ochrana e-mailové adresy před spamboty. Není třeba duplikovat váš životopis pro jednotlivé země, stačí jen, když uvedete dané země při vytváření životopisu, a oddělíte čárkou.
 • Je vhodné prokázat znalost jazyka nebo se jinak výhodně prezentovat zaměstnavateli. Můžete natočit krátkou videoprezentaci o sobě a svých schopnostech, kterou můžete doplnit psaný životopis. Nespojujte se s agenturami, které vyžadují nějakou platbu předem. Pokud se přece jenom dohodnete na nějaké platbě, měla by být již za poskytnutou službu. Pokud budete někým vyzváni k převodu peněz (na účet, na platební kartu, přes Western Union, MoneyGram, na Yandex.Money, PayPal atd.), prosím dejte nám o tom vědět.
 • Pokud při reakci na nějakou pracovní nabídku vám začnou nabízet vízové nebo přepravní služby; zajištění pozvání nebo občanství určitého státu; budou požadovat zaslání kopie vašich osobních dokladů; navštit nějaký web a někam kliknout nebo něco vyplnit, prosím dejte nám o takovémto jednání vědět a uveďte kód daného inzerátu.
 • Vízum jednoho státu automaticky nedává právo na legální zaměstnání v jiných zemích. V některých případech dokonce ani samotné vízum nestačí pro oficiální zaměstnání v konrétním státě.
 • Pod agenturou se na našich stránkách rozumí: pracovní a personální agentury a různí zprostředkovatelé práce. Zaměstnavatele, agenturu nebo zprostředkovatele si vždy snažte zkontrolovat na internetu, podívejte se na jejich recenze, oficiální informace. Pokud agentura nevyužívá služby placeného zvýraznění inzerátu, může to být kvůli neochotě zveřejnit své údaje. Pokud máte stížnosti na nějakého zadavatele inzerátu, poskytněte nám prosím informace týkající se daného inzerenta. V tomto případě nezapomeňte uvést kód inzerátu a své kontaktní údaje, po prozkoumání se s vámi spojíme.
 • Při využívání formuláře pro komunikaci se zaměstnavatelem uveďte své kontaktní údaje správně.
 • Administrace projektu nekomunikuje s uchazeči z e-mailové adresy info@workmarket.eu, která se používá pouze pro doručování e-mailů prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • Pokud vám byl odeslán e-mail přes formulář "Poslat zprávu", ale vy jste ho neobdrželi, zkontrolujte ve své e-mailové schránce složku "Spam", je možné že se zpráva ocitla právě tam. Tento e-mail byste měli označit jako důvěryhodný, aby vám zprávy chodily do Doručených zpráv. Pokud jste e-mailovou zprávu ve složce "Spam" nenašli, zkontrolujte svůj inzerát, zda jste správně uvedli vaši e-mailovou adresu.
 • Zprávy odeslané na e-mailové adresy registrované u poskytovatele služeb mail.ru (končí na @mail.ru, @inbox.ru, @bk.ru a @list.ru) z nám neznámých důvodů mohou přicházet se značným zpožděním, nebo nepřijdou vůbec. Při odpovídání na e-maily odeslané prostřednictvím formuláře na webu zkontrolujte adresu příjemce, jelikož některé e-mailové služby namísto e-mailové adresy odesílatele zobrazují e-mailové adresy používané pro doručování dopisů. Pokud se vaše korespondence náhle přerušila, zkontrolujte, zda jste omylem neodeslali e-mail na info@workmarket.eu.
 • Pokud obdržíte e-mail obsahující spam (odeslaný přes formulář na našich webových stránkách), jednoduše jej přepošlete na adresu report@workmarket.eu a my přijmeme nezbytná opatření. Pokud byl nechtěný e-mail zaslaný prostřednictvím formuláře na webu označen jako "Spam", v budoucnu se mohou vyskytnout další potíže s doručováním e-mailů na vaši e-mailovou adresu.
 • Pokud se vám podaří přes náš portál získat zaměstnání, sdělte nám to prosím. Vaše příspěvky nám pomohou v další práci na zlepšení stránek.

Řešení konfliktních situací

 • Reklamace, stížnosti a námitky musí být zasílány výhradně na e-mailovou adresu podpory, jinak se bude považovat za prostředek konkurenčního boje mezi zástupci agentur. Ve zprávě uveďte kód inzerátu a kontaktní údaje uvedené v inzerátu.
 • Portál je pravidelně aktualizován, většina inzerátů obsahujících spam a známky podvodu je odstraňováno v počáteční fázi. Spam, nepodložené dohady a pomluvy, rozepře agentur a jednotlivců lze vyřešit civilizovaným způsobem – napsáním zprávy v kontaktním formuláři.

Obecná ustanovení

 • Pravidla, která zveřejňujeme, mohou být kdykoli změněny, a proto byste měli pravidelně kontrolovat aktualizace pravidel na této stránce, abyste zajistili soulad s platnými pravidly.
 • Používáním našich webových stránek potvrzujete, že jste si přečetli tyto Pravidla a souhlasíte s tím, že budete dodržovat jejich podmínky.
 • Naše stránky nejsou fórum, komunikace mezi účastníky probíhá výhradně prostřednictvím osobní korespondence přes e-mail nebo pomocí jiných komunikačních prostředků.
 • Administrace portálu vynakládá veškeré možné úsilí k omezení počtu nekorektní inzerce, a proto provádí aktualizace materiálů přicházejících od uživatelů.
 • Administrace portálu nenese odpovědnost za správnost a pravdivost informací uvedených v inzerátech, ani za důsledky jejich použití.

Finanční vztahy

 • Placené služby webu a služby poskytované administrací stránek se řídí nabídkou zveřejněnou na stránkách nebo jinými dohodami, pokud jsou uzavřeny mezi administrátorem webu a zákazníkem.
 • Pokud jde o služby portálu, administrace webových stránek má právo kdykoliv a podle svého uvážení zavést poplatek za jejich použití. Od zavedení takového poplatku až do jeho úhrady uživatelem je poskytování takových služeb přerušeno.
 • Administrátor webu není zástupcem ani žádného uchazeče, který zveřejnil své životopisy na našich stránkách, ani zaměstnavatele, který vložil pracovní nabídku, proto nemůže být odpovědný za žádné finanční závazky mezi těmito a dalšími. Jakékoli dohody mezi uchazeči a zaměstnavateli, kteří používají portál Workmarket.eu, jsou dvoustrannou záležitostí uvedených a administrace portálu s nimi nemá nic společného.

Využívání materiálů webových stránek

 • Každý uživatel webu, zákazník, právnická nebo fyzická osoba samostatně zodpovídá za informace zveřejněné jeho jménem a za důsledky tohoto zveřejnění.
 • Při kopírování a jiném používání materiálů z našich webových stránek, mimo životopisů, popisů společností, popisů pracovních nabídek, různých log, prvků designu, vzhledu a struktury webu, je odkaz na naše webové stránky povinný.
 • Použití životopisů, popisů společností a popisů pracovních nabídek je nepřípustné v žádném jiném směru, kromě odpovídajícímu tematickému zaměření webu (hledání práce, zaměstnanců, získávání informací o trhu práce).
 • Administrátor webových stránek vlastní intelektuální práva na logo a jméno webu, jakož i prvky designu a stylového návrhu stránek.
 • Používáním informací ze stránky uživatel (stejně jako zákazník) rozumí a akceptuje rizika spojená s možnou nespolehlivostí informací zveřejněných na těchto stránkách, stejně jako skutečnost, že některé informace se mohou zdát ohrožující, urážlivé, hanlivé, zjevně nepravdivé, hrubé a obscénní. Pokud k tomu dojde, uživatel (stejně jako zákazník) musí okamžitě přestat používat stránky a informovat administraci webu o existenci takových informací.

Zpětná vazba

Pokud nejste spokojeni s kvalitou informací získaných prostřednictvím našeho portálu nebo jste přišli na podvodnou inzerci, kontaktujte nás prosím. Podvodníci mohou být odhaleni pouze na základě nepřímých indicií a sdělení ostražitých uchazečů.

koupit jízdenku online